Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa

Teemme yhteistyötä helsinkiläisten koulujen ja päiväkotien kanssa. Laajin yhteistyömuoto on 5x2-taideopetus alakoulun oppilaille. Lisäksi Annantalossa on esityksiä, työpajoja ja opastuksia kouluryhmille ja päiväkotiryhmille.

Annantalo on järjestäjänä mukana kulttuurikasvatuksen foorumissa. Se on tapahtuma, jossa opettajat ja kulttuurialan ihmiset tutustuvat toisiinsa ja keskustelevat, kuinka lapset ja nuoret voivat tehdä ja kokea taidetta ja kulttuuria. Tapahtuma on kaksi kertaa vuodessa.

Annantalo myös ylläpitää Kultus.fi-verkkopalvelua. Löydät sieltä Helsingin ja lähialueiden kulttuuritapahtumat kouluille ja päiväkodeille

Kulttuurikasvatuksen foorumi

Kultus.fi

Helsingin kulttuurikasvatuksen suunnitelma​​​​​​​

KULTUs.fi

Katso osoitteesta Kultus.fi, mitä esityksiä, työpajoja tai opastuksia Annantalossa on koulu- ja päiväkotiryhmille. Löydät täältä myös opettajien koulutukset ja oppimateriaalit. 


5x2-taideopetus

5x2-taideopetus tarkoittaa 10 tunnin taidekursseja. Tarjolla on useita eri taideaineita, esimerkiksi kuvataiteita, teatteria ja videoiden tekemistä. Kurssit on tarkoitettu helsinkiläisille 3.-6. alakoululuokille ja ne ovat ilmaisia.

5x2-kursseilla luokka käy 5 kertaa Annantalossa. Jokainen kerta kestää 2 tuntia.

​​​​​​​Taiteillen tulevaisuuksiin

Taiteillen tulevaisuuksiin 1 ja 2 -oppaat on tarkoitettu opettajille ja kasvattajille.  Oppaissa on malleja työpajoista, joissa lapset voivat miettiä tulevaisuutta taiteen avulla. Tärkeää on dialogi eli vuoropuhelu, myönteinen tulevaisuusajattelu ja mielikuvitus. Annantalon taideopettajat ovat olleet kehittämässä työpajoja.

Esiopetuksen ja alkuopetuksen opas

Oppaan nimi on Taiteillen tulevaisuuksiin 2. Opas sisältää 5 työpajaa. Pajat ovat monitaiteisia, ja ne perustuvat tulevaisuusajatteluun, luovuuteen ja tutkivaan oppimiseen. Työpajoissa käytetään toiminnallisia menetelmiä: leikkiä, liikettä, kuvataidetta ja draamaa eli näyttelemistä.

Alakoulun opas

Oppaan nimi on Taiteillen tulevaisuuksiin - tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä alakoululaisille. Opas sisältää 2 työpajaa. Pajoissa lapset miettivät, millaisia ovat tulevaisuuden ruoka ja työ. Annantalon taideopettajat ovat tehneet oppaan yhteistyössä Tulevaisuuskoulun kanssa. Voit ladata oppaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tulevaisuuden ruoka -työpajoista on myös videot. Tutustu videoihin YouTubessa.
                                 Esittelyvideo: Tulevaisuuden ruoka -työpaja
                                 Video: Taustarina työpajalle
                                 Video: Työpajan ohjeet kasvattajalle

Tervetuloa matkalle tulevaisuuteen!

Lisätietoa antaa Mirka Nokka mirka.nokka (at) hel.fi​​​​​​​

Esi- ja alkuopetuksen oppimateriaali:
Taiteillen tulevaisuuksiin 2 - luovia menetelmiä esi- ja alkuopetukseen
Tulevaisuuslasien teko-ohjeet (pdf)
Tulevaisuuden puutarha -työpajan Ihmeelliset kasvit -liikeleikki (äänite/video)

Alakoulun oppimateriaalit:
Taiteillen tulevaisuuksiin -menetelmäopas alakouluille (pdf)  
Med konsten till framtiden (pdf)
Art filled journeys into the future (pdf)
IHMEELLINEN KONE - NÄYTTELYN INSPIRAATIOTEHTÄVÄ
​​​​​​​

Lataa tehtävä tästä

Lataa tehtävä tästä